2017. jan 12.

Labor Café Adomány Kávézó és Közösségi Tér

írta: Labor Café Blog
Labor Café Adomány Kávézó és Közösségi Tér

Ha mostanában sétáltál a Szarvas utcai irodaház előtt (régi pártszékház, amit a nyíregyháziak csak „kacsalábon forgó palotaként" emlegettek régen), feltűnhetett neked, hogy a "kirakat mögött" nagy a sürgés-forgás, nos ez a Labor Café Projekt, a Tabulapláza Alapítvány legújabb kezdeményezése.  Ebben a blogbejegyzésben szeretnénk bemutatni alapítványunk tevékenységét.

11830736_1081922945158831_479550519_n.jpg

 

Kik vagyunk mi?

 

A Szarvas utcai irodaház földszintjén,  a Labor Café Nyíregyháza első alulról szerveződő közösségi tere, ahol egyedi megoldásokat találunk ki közösségi problémákra. Együtt, veled, veletek.

 

Labor Café Projekt rövid bemutatása

 

A projekttel azt szeretnénk elérni, hogy a nyíregyházi középiskolások számára kialakítsunk, lehetőség szerint első perctől kezdve közösen egy olyan közeget, melyet magáénak érezhet mindenki, aki az érettségi megszerzéséhez, vagy azon túlmenően is olyan közösségi munkát szeretne végezni, amelyből valódi gyakorlati tapasztalatokat meríthet.

 

Nyíregyháza civil közösségében generációváltás zajlik éppen. A kétezres évek elején családot alapító fiatalok mostanra fiatal felnőtté váltak, gyermekeik növekedésével új társadalmi és közösségi igények kerülnek látóterükbe. Ilyen igényként tapasztaljuk a közösségi terek hiányát. Nincsen lehetősége Nyíregyházán egy fiatalnak produktívan, aktívan eltöltenie szabad idejét. A mostani tizenévesek számára ismeretlen az a mozgalmi jelleg, az az aktív ifjúsági közeg, melyet a kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején megtapasztalhattunk.

 

A projekt rövid távú célja egy Aktivista Café, Közösségi Kávézó létrehozása Nyíregyházán, melyet 14-26 év közötti fiatalok üzemeltetnek önkéntes alapon. Korábbi tapasztalatainkra alapozva úgy érezzük, hogy szükséges és aktuális egy olyan közösségi tér kialakítása, melyben a diákok kortársaikkal közösen végezhetnek szabadidős tevékenységet, aktivizálhatják közösségépítő képességeiket, ahová bevihetik ötleteiket közös megvalósításra, vagy csak lazulhatnak úgy, mintha otthon lennének.

14212537_972367056243138_7954208966666850613_n.png

 

Hosszú távú céljaink

 

Úgy érezzük, hogy a közösségi munka bevezetésével lehetőséget kapott a helyi civil közösség, hogy észrevétlenül, de friss tagokat toborozzon, utánpótlást neveljen ki, a fiatalokra most jellemző szemléletet beépítve, felfrissítse a teljes civil szektorra jellemző gondolkodást úgy, hogy a közös munka során a fiatalok szemléletét is alakítja.

 

A projekt megvalósulásával lehetőség nyílik arra, hogy a közvetett célcsoport, a 14- 26 év közötti fiatalok Nyíregyháza és vonzáskörzetében, különös tekintettel a szociális, gazdasági hátránnyal élők, más szektorokon keresztül nem, vagy nehezen elérhető csoportokba tartozók is bekapcsolódhassanak egy közösség munkájába. Egy folyamatba, mely a régió felzárkóztatásának egy kiemelt fontosságú kitörési pontja lehet. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Nyíregyházán élő, vagy tanulni idetérő diákok számára ez a város, ez a régió csak egy állomás, mielőtt az itt meg szerzett tapasztalatokkal együtt más településre, adott esetben más országba indulnának. Ezt a folyamatot maradéktalanul megállítani nem lehet, de úgy érezzük, hogy a régió megtartó erejét nagyban segítené, ha a diákok, fiatalok találkoznának egy olyan közösséggel is, melyben magukra, mint produktív közösségi egyénre, a folyamatokért tenni akaró „fogaskerékre” tudnak rátalálni.

 

 

A projekt megvalósulásával azt reméljük, sikerül egy olyan közeget kialakítanunk, amelyben a diákok olyan feladatokat látnak el, melyeken keresztül egyértelműen profitálhatnak erkölcsi értelemben és munkatapasztalat szempontjából egyaránt.

 

 

A projekt hosszú távú célja egy olyan közösségi tér kialakítása, amely hosszú éveken át jelent szellemi, közösségi fészket, találkahelyet, szórakozó helyet és közös feladatokat sok-sok nyíregyházi diáknak. Úgy érezzük, egy ilyen tér kialakításával és alapítványunk kapcsolati köréhez tartozó tapasztalt civilek hathatós munkájával újraéleszthetjük és megfiatalíthatjuk a nyíregyházi civil közösséget.

 

11203002_702489303230916_5705764283405767512_n.jpg

 

A projektben megvalósuló tevékenységek

 

A projekt egésze során, 2 felnőtt és 2 kortárs mentor segítségével valósulnak meg különböző, a projektbe bevont fiatalok, fiatal felnőttek igényei mentén szervezett közösségi rendezvények. Terveink szerint, a nyíregyházi középiskolások köréből bevonásra kerül 20-40 fiatal, akik egy életvezetési kompetencia képzésen vesznek részt, majd csapatépítő tréning segítségével ismerkedhetnek meg egymással, magukkal, mint csoporttal.

 

A projekt teljes időtartama alatt lehetőséget kapnak a fiatalok arra, hogy saját kezdeményezéseiket, - mentor segítséggel- megvalósítsák. Úgy gondoljuk, hogy a Labor Café lehetőséget nyújt arra, hogy a felolvasó esttől az adománygyűjtésig, kiállítástól születésnapi meglepetés buliig minden beférjen. A hely adottságai tréningek, vetítések, közösségi office szolgáltatások igénybevételét, megrendezését is lehetővé teszik.

 

 

Célok, szervezeti felépítés 


Az alapítvány célja a társadalmi problémák megoldására irányuló szemléletformálás és tájékoztatás. Lehetőség biztosítása a kisközösségek, társadalmi csoportok, civil szervezetek önkifejezésére, megszólalására. 

 

A Tabula Pláza Alapítvány a lokális kis közösségek erejében, azoknak a társadalom egészére gyakorolt hatásában látja a megoldást a jelen kor társadalmi és gazdasági problémáira. Az egészséges, aktív egyének, egészséges és aktív társadalmat determinálnak. Alapítványunk ennek elérése érdekében olyan programokat szervez, melyek segítik a kis közösségek önszerveződését, kapacitás-fejlesztését, kapcsolataik építését. Fontos tevékenységünk a kisközösségek fejlesztése, és a társadalmi aktivitásuk növelése. Ennek keretében aktívan működtünk közre nyíregyházi és kistelepülési programok megvalósításában. Hisszük, hogy egy társadalom minőségét meghatározza a benne lévő egyének állapota. Az inaktív, tájékozatlan és beteg egyének működésképtelenné teszik a teljes társadalmat. Fontosnak tartjuk tehát, hogy tájékoztassuk, motiváljuk és aktivizáljuk az egyéneket a társadalom egésze érdekében. Célunk tehát a társadalom működésének javítása a jövő generációjának tájékoztatásán keresztül.

 

Az Alapítvány vezetését 5 tagú kuratórium látja el, melynek munkáját 15-20 fő önkéntes segíti. A kuratórium tagjai, akik Nyíregyházán elismert személyek, önkéntes munkában vesznek részt az alapítvány munkájában. Az alapítvány adminisztratív és szervezési ügyeit egy főállású alkalmazott látja el.

 

A szervezetünk legnagyobb erőssége, a szakmai kapcsolatrendszere és a lelkes jó hangulatú önkéntes gárda. Munkatársaink több évre visszanyúló civil tapasztalatainak nyomán olyan programok valósultak meg, melyek hosszú távon a teljes hazai civil közösség kapacitását növelhetik.

13015158_879439712202540_6039477273369565164_n.jpg

Programok


Fenti célok elérésére az elmúlt években rendezvényeket szerveztünk, kisközösségi rádiót működtettünk, majd 2008-ban elkészítettük a Világosan a civilekről című komplex oktatási anyagot. Kulturális és környezetvédelmi témájú kiadványokat készítettünk, utcai rendezvényeket szerveztünk, valamint Helyi Érék Nap elnevezéssel, havi rendszerességgel jelentkeztünk kultúrpiaccal. Az Értékegység elnevezésű program célja, hogy a helyi alkotók, hobbisták, kézművesek, bármilyen manuális tevékenységet végzők havonta egyszer találkozhassanak egymással és a leendő vásárlóikkal.

 

Alapítványunk megvalósult programjai szorosan kapcsolódnak a fiatalokhoz, fiatal felnőttekhez. Gyakran települünk ki olyan rendezvényekre, melyeken nagy számban vannak jelen 16-35 éves fiatalok, fiatal felnőttek. Rendszeresen veszünk részt olyan rendezvényeken, melyeken nagy számban fordulnak elő fiatalok, jellemzően kikapcsolódó, szórakozó fiatalok. Tapasztalataink szerint egy-egy fesztivál, vagy koncerttel tarkított szabadidős program során az üres időben a fiatalok oldottabbak, így érdeklődőek, nyitottak olyan témákra is, melyek a hétköznapi közegükben nem ragadná meg figyelmüket.

Szólj hozzá

kávézó coffee közösségitér